Header Ads

16 Thế Pháo Chốt thắng Sĩ Tượng Bền.

Cờ tàn pháo chốt còn đứng trên có nhiều khả năng thắng đối phương sĩ tượng bền. phương pháp đánh thắng có mấy cần nhớ :
1-Tiến chốt xuống phải thật thận trọng để nhằm bắt cho được sỉ, tượng đối phương.
2-Dùng chốt đổi cặp tượng để rồi 1 pháo thắng 2 sĩ.
3-Phải biết sử dụng tướng chiếm lấy lộ 4 hoặc 6 để trợ công.
Đương nhiên bên pháo chốt phải còn ít nhứt 1 sĩ, 1 tượng để làm ngòi. Clip dưới là 16 thế tiêu biều rất thường gặp:

16 Thế Pháo Chốt thắng Sĩ Tượng Bền.


Clips mang tính tham khảo,một số nước đi trong clips được biên soạn từ tài liệu 10 Thế Pháo Chốt thắng Sĩ Tượng Bền của Ngô Đức Khải và một số thế tham khảo từ mạng Trung Quốc. Các nước đi chưa thỏa đáng và còn nhiều gò bó.
 https://www.youtube.com/watch?v=qXHvrzsTo3A


Được tạo bởi Blogger.