Header Ads

Ngũ Cửu Pháo Quá hà Xa vs B.P.Mã Hữu Hoành Xa


(Ván cờ thập tử nhất sinh hay nhất lịch sử)
Trong giao đấu thực chiến, thế trận Trung Pháo quá hà Xa đối Bình Phong Mã là một trế trận lớn, trong đó có cả trăm ngàn biến đưa hình cờ về nhiều dạng, thế trận khác nhau. Lựa chọn thế trận nào là còn tùy thuộc vào sở thích, sở trường của từng kỳ thủ. Sau đây là một thế trận Ngũ Cửu Pháo quá hà Xa đối Bình Phong Mã Hữu Hoành Xa rất quen thuộc với nhiều người chơi cờ, đoạn clips dưới đây chỉ mô tả một phần nào về các biến hay gặp trong thực chiến, nhưng mong rằng sẽ cung cấp được ít nhiều cho người xem về các cạm bẫy và biến hóa mà các kỳ thủ của thập niên 80-90 hay dùng. 
Được tạo bởi Blogger.