Header Ads

P3-Trung Cuộc Thực Chiến Tinh Tuyển [Ván 21-25]

Clips gồm 5 ván đấu thực chiến, bao gồm:
1. Vu Ấu Hoa vs Hứa Ngân Xuyên (chung kết Ngũ Dương Bôi 23).
2. Vạn Xuân Lâm vs Hứa Ngân Xuyên (cúp Gia Bảo lần 4).
3. Trần Khải Minh vs Trương Cường (giải đoàn thể toàn Trung Quốc).
4. Phó Quang Minh vs Hồ Vinh Hoa (giải Nam Bắc đại chiến).
5. Hứa Ngân Xuyên vs Đào Hán Minh (giải đoàn thể 1997)Được tạo bởi Blogger.