Header Ads

Xa Mã vs Xa Chốt

 Hình Thế cờ "Xa Mã vs Xa Chốt" là một trong nhiều hình thế rất quen thuộc, cũng rất hay gặp trong giao đấu hàng ngày. Clip bên dưới bao gồm 7 hình thế Xa Mã đối Xa Chốt, được biên soạn ngẫu nhiên trong 47 hình thế cờ từ Sách Cờ Tướng " Xa Mã Chuyên Tập" của nhà xuất bản Quảng Đông, in và nộp lưu chiểu vào tháng 3 năm 1958. Các bạn có thể tìm kiếm tài liệu trên các trang mạng Trung Quốc hoặc vào mục Tài Liệu trên Blog này để tìm kiếm Sách. 
Xa Mã vs Xa Chốt Được tạo bởi Blogger.