Header Ads

Tam Thập Lục Kế: DĨ DẬT ĐÃI LAO

“Dĩ Dật Đãi Lao” hay còn gọi “Lấy nhàn rỗi đối phó mỏi mệt” là một loại hình chiến thuật “phòng thủ”, lấy phòng thủ làm chủ đạo. Áp dụng trong nhiều trường hợp như trong khi kém quân, kém thế hay trong cục cờ đôi bên đối công  gay gắt mà ta chưa tìm thấy cơ hội khai thác hoặc gặp khi đối thủ quá cầu thắng, nôn nóng vội vàng tấn công. Người chơi dùng chiến thuật này tùy theo hình thế mà dẫn dắt đưa ra các cạm bẫy, đánh mai phục, tránh mũi nhọn tấn công, tích cực điều động quân khiến cho đối phương khó có cơ hội khai thác rồi sau đó rình rập cơ hội phản công.
Được tạo bởi Blogger.