Header Ads

VN Tượng Kỳ Phổ: Hà Quang Bố vs Triệu Khôn -Năm 1932

  Danh kỳ Hà Quang Bố mà làng cờ tướng Sài gòn, Chợ Lớn thời bấy giờ quen gọi  Giáo Bố cùng danh thủ Nguyễn Thanh Ngoan, Hứa Văn Hải từng được tôn xưng danh hiệu “Tam Bửu Phật” của Việt Nam. Năm 1932, nhân chuyến sang thăm làng cờ Việt Nam, kỳ thủ Triệu Khôn (một trong Ngũ Hổ Tướng của Quảng Đông và là đệ tử của Kỳ Tiên Chung Trân) có so tài với Giáo Bố và ván thắng của Giáo Bố được lão danh thủ Lê Vinh Đường ghi lại trong “Việt Nam Tượng Kỳ Phổ”.
  Tiếp theo là ván đấu của  kỳ thủ Hà Quang Bố với ông Sơ Minh (Hoa) trong giải quán quân kỳ đàn Sài Gòn, Chợ Lớn. Trong “Tinh Hoa Tượng Kỳ Tân Giải” có ghi rõ là vào năm 1954 (?), thời gian ván đấu như vậy không chính xác vì Giáo Bố mất năm 1949. Có thể nói đây là thắng lợi xuất sắc nhất trong đời ông còn lưu lại tiếng vang trong lòng giới mộ điệu.Được tạo bởi Blogger.