Header Ads

THỤ THƯỢNG KHAI HOA:Vu Ấu Hoa tiên thắng Hàn Phúc Đức-giải cá nhân 1980

THỤ THƯỢNG KHAI HOA hay còn gọi “Hoa Nở Trên Cây” được mô tả là  khi lực lượng yếu có thể mượn thế lực người hoặc các yếu tố khác để cho đối phương thấy mình lớn mạnh, nhằm phô trương lực lượng áp đảo đối phương. Kế này xuất phát từ một điển tích sau : “Khi Tôn Tẫn tới nước Yên làm Quân Sư, để đối phó với sự tấn công của Bàng Quyên, Tôn Tẫn đã bày mưu cho thái tử nước Yên Kế này. Với số quân ít ỏi khi ra đối phó với Bàng Quyên Thái tử đã cho binh sĩ chặt những cành cây kéo lê trên đường hành quân làm bụi tung mù mịt khiến mật thám của Bàng Quyên nghĩ rằng quân đội nước Yên đông gấp 10 lần do thám ban đầu. Bởi vậy Bàng Quyên đã rút quân”.
 Ngoài ra, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có mô tả như sau: Vào năm 208, Tào Tháo sau khi tiêu diệt họ Viên làm chủ miền bắc, phát đại quân tấn công Kinh châu. Con Lưu Biểu là Lưu Tông đầu hàng. Lưu Bị không chống nổi Tào Tháo, mang dân vượt sông. Tào Tháo mang quân thiết kỵ truy kích, đuổi kịp Lưu Bị ở Đương Dương Tràng Bản. Lưu Bị không kịp chống đỡ, bỏ cả gia quyến chạy, quân bị thua tan tác. Trương Phi theo lệnh Lưu Bị mang 20 kỵ binh đi chặn hậu, ngăn cản quân Tào. Ông đợi Lưu Bị cùng những người đi kịp sang sông rồi đứng lên chặn ở đầu cầu Tràng Bản. Trương Phi đứng chặn trên cầu Trường Bản, phá bỏ cầu và cầm mâu chờ nghênh địch. Quân Tào Thuần truy kích đuổi đến nơi. Một mình Trương Phi hùng dũng đứng cầm xà mâu quát lớn, không ai trong quân Tào dám tiến lên sang sông giao phong. Tào Thuần sợ Trương Phi có kế khác nên không dám liều lĩnh sang đánh. Nhờ đó Lưu Bị cùng các thủ hạ chạy thoát đến Hán Tân. [Nguồn :internet]


 Như vậy, Thụ Thượng Khai Hoa chính là chiến lược Hư Trương Thanh Thế nhằm phô bày lực lượng một cách rầm rộ mà thực ra không có gì đáng kể. Trong nghệ thuật Tượng Kỳ, chiến lược Hư Trương Thanh Thế được dùng trong hình thế
bất lợi ở Trung Cục, sử dụng kế sách nghi binh, lấy giả để làm loạn cái thật, khiến cho đối phương bị hiện tương giả mê hoặc mà dẫn đến phán đoán sai lầm, nhằm đạt mục đích thoát khoải tình trạng nguy khốn. Trong Tượng Kỳ khi đã chiếm ưu thế, quyền chủ động sẽ giành được chiến thắng, không thắng thì hòa, khó hòa thì phải quyết liều đánh, hư trương thanh thế khiến cho đối phương mang tâm lý lo sợ, từ đó mà thắng ngược trở lại. Có nhiều ván đấu thực chiến chứng minh cho chiến lược này. Sau đây là 2 ván đấu giữa VU ẤU HOA-HÀN PHÚC ĐỨC (giải cá nhân 1980) và ĐÀO HÁN MINH-HỨA NGÂN XUYÊN (giải Ngân Lệ 1995).


                         
Được tạo bởi Blogger.