Header Ads

TÁ ĐAO SÁT NHÂN: Hứa Ngân Xuyên vs Kim Ba 1995


Tá đao sát nhân (Mượn đao giết người) hay còn tên gọi khác là “Ném đá giấu tay” nghĩa là “mượn tay người khác để giết người”. Có một điển tích mô tả kế này:
Thời tam quốc, Nễ Hành có tên tự là Chính Bình, người huyện Bàn quận Bình Nguyên. Ông là người có tài văn học và hùng biện, có ý định ra làm quan, thường mang theo danh thiếp khi ra ngoài. Tuy nhiên, vì tính tình ông ngạo mạn khinh người, không thèm nói chuyện với người khác nên không được ai thu nhận. Chỉ có tướng quốc nước Bắc Hải là Khổng Dung mến mộ tài ông, nên ra sức tiến cử với triều đình nhưng chưa được. Nhiều lần Khổng Dung giận Nễ Hành làm mình mất mặt, nhưng vẫn có ý định tiến cử ông. Tào Tháo ghét Nễ Hành vì tính tình ương bướng không chịu khuất phục bèn cử ông ta đến chầu Lưu Biểu.
  Ban đầu, Nễ Hành cũng lấy lời ca ngợi công đức của Lưu Biểu. Nhưng sau đó ông lại bộc lộ tính cũ, xúc phạm Lưu Biểu. Lưu Biểu cũng không muốn mang tiếng ác, bèn sai Nễ Hành sang quận Giang Hạ với Hoàng Tổ.
  Hoàng Tổ nghe tiếng tài năng Nễ Hành, đối xử với ông rất hậu. Nễ Hành gặp Hoàng Tổ vẫn không tỏ ra khiêm nhường. Hoàng Tổ là tướng võ, tính tình thô lỗ, không thể nén chịu cung cách của Nễ Hành. Trong một buổi yến tiệc, ông lại nói lời khiếm nhã xúc phạm Hoàng Tổ. Hoàng Tổ trách cứ, Nễ Hành vẫn không dịu giọng, tiếp tục mắng chửi. Hoàng Tổ giận quá sai mang Nễ Hành ra đánh đòn. Nễ Hành bị đòn càng lớn tiếng chửi Hoàng Tổ. Hoàng Tổ không chịu nổi bèn ra lệnh mang Nễ Hành ra chém.
[Nguồn: internet]

   Như vậy, xét theo nghĩa rộng Tá Đao Sát Nhân là mượn thế lực của người khác hay mượn tay người khác nhằm thực hiện ý đồ của mình để đạt được mục đích. Cờ Tướng là trò chơi đấu trí đối kháng đôi bên nên không thể đề cập đến đối tượng thứ ba nên kế này trong Tượng Kỳ được áp dụng với kỹ xảo “Lợi Dụng Quân Địch” tức là dùng quân của đối phương ở vị trí xấu giúp các quân chủ lực của ta phối hợp tấn công.

   Ván đấu thực chiến trong giải Cá Nhân Toàn Trung Quốc giữa 2 danh thủ Hứa Ngân Xuyên  [Quảng Đông] và Kim Ba [Hỏa Xa Đầu] vào ngày 09 tháng 10 năm 1995, tại Ngô Huyện tỉnh Giang Tô sau đây sẽ mô tả chi tiết hơn về chiến lược này.
Được tạo bởi Blogger.