Header Ads

Vương Hâm Hải vs Tôn Dũng Chinh

Cuối thế kỷ 20, làng cờ tướng Thượng Hải lại có một phen náo nhiệt, được long trọng tổ chức giải lôi đài cờ tướng tại CLB Cờ Tướng Kha Quất, TP. Thượng Hải. Đội ngự lâm quân Cờ Tướng chuyên nghiệp do Hồ Tư lệnh (Hồ Vinh Hoa) đứng đầu, bốn chiến tướng tiếp theo được xếp theo thứ tự: Vạn Xuân Lâm, Lâm Hoằng Mẫn, Tôn Dũng Chinh, Âu Dương Kì Lâm. Quân lục lâm Cờ Tướng nghiệp dư do Cát Duy Bồ làm thống soái, bốn tướng tiên phong được xếp theo thứ tự là: Ô Chính Vĩ, Đổng Húc Bân, Vũ Binh, Vương Hâm Hải. Ván đầu tiên lục lâm hảo hán Vương Hâm Hải 王鑫海 đánh ngã ngựa nữ tướng Âu Dương Kì Lâm 欧阳琦琳. Ở ván thứ hai, đấu tiếp với tiểu tướng Tôn Dũng Chinh 孙勇征 (sinh năm 1981) vào ngày 05 tháng 08 năm 1999. Hai bên triển khai nhanh khai cuộc Quá Cung Pháo đối Quá Cung Pháo mà thời điểm đó ít kỳ thủ sử dụng.
Được tạo bởi Blogger.