Header Ads

[Phế Mã] Trương Hiểu Bình vs Thái Trung Thành

Tiếp tục là ván đấu thực chiến vòng đấu thứ 5 giữa 2 đại sư Trương hiểu Bình và Thái Trung Thành trong giải Cự Phong Bôi lầ 3 tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 14 tháng 04 năm 2000.

Được tạo bởi Blogger.