Header Ads

Các thế chiếu bí cơ bản thường gặp trong thực chiến

Ván cờ thập tử nhất sinh có bình luận. Mời xem nè...
Bên dưới là 9 clip cờ tổng hợp các thế chiếu bí cơ bản thường gặp trong thực chiến được biên soạn dựa vào tài liệu Tàn Cuộc Tuyệt Sát-360 thế cờ tinh tuyển của tác giả Diệp Khai Nguyên, xuất bản năm 2007. Sách này gồm 360 ván cờ, chủ yếu tham khảo trích dẫn biên soạn từ nguyên tác Thích Tình Nhã Thú, một tác phẩm nổi tiếng cách nay hơn 400 năm, do Từ Chi biên soạn. Những ván cờ tôi biên soạn lại thành 9 clip, mỗi clip gồm 8 thế. Đây là những đòn phối hợp được vận dụng để chiếu bí là một trong những kỹ thuật cơ bản của môn cờ tướng, mà các bạn yêu cờ thường đã có luyện tập qua. 

Được tạo bởi Blogger.