Header Ads

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cờ Tàn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cờ Tàn. Hiển thị tất cả bài đăng

Xa Mã vs Xa Chốt

 Hình Thế cờ "Xa Mã vs Xa Chốt" là một trong nhiều hình thế rất quen thuộc, cũng rất hay gặp trong giao đấu hàng ngày. Clip b...
16:20

Đơn Mã thắng Đơn Tượng

Yếu điểm đơn Mã hòa đơn Tượng là: 1. Tướng không lên trên đỉnh. 2. Tướng không nừm ở trung lộ, nếu Mã chiếu có thể lên Tượng cản Mã. 3...
22:04
Được tạo bởi Blogger.