Header Ads

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chung Trân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chung Trân. Hiển thị tất cả bài đăng

Kỳ Tiên Chung Trân

Chung Trân (1889-1947) tự là Linh Bảo được người đời xưng tụng là Kỳ Tiên. Ông là người Phiên Ngu tỉnh Quảng Đông. -Năm 19 tuổi nổi t...
12:42
Được tạo bởi Blogger.