Header Ads

THUẬN THỦ KHIÊN DƯƠNG: Hồ Vinh Hoa tiên thắng Liễu Đại Hoa

“THUẬN THỦ KHIÊN DƯƠNG”  hay còn gọi “Tiện Tay Dắt Dê”. Đây là một chiến lược cần phải phán đoán được hình thế một cách chính xác, sau đó lựa chọn cơ hội đánh, đề phòng vì cái lợi nhỏ mà mất đi cái lợi lớn. Trong Tượng Kỳ các quân mạnh như Xa-Pháo-Mã được ví như “Hổ”, còn các quân nhỏ hơn như Chốt, Sĩ Tượng sức chiến đấu yếu nên thường ví như “Dê”. Khi tấn công hoặc trong lúc phòng thủ tiện tay ăn Chốt hoặc Sĩ, Tượng của đối phương được gọi là “Tiện Tay Dắt Dê”. Đây là chiến lược ăn dần từng bước, mục đích là tích tiểu thành đại. Trong giao đấu thực chiến khi hai bên giằng co, thế cờ cân bằng chúng ta chưa thể khai thác được điểm yếu nên chọn chiến lược này.

>br>


Được tạo bởi Blogger.