Header Ads

Hà Tỉnh Vũ và Trần Dũ Thám 1953

Clip này giới thiệu ván đấu giữa Hà Tỉnh Vũ và Trần Dũ Thám vào ngày 18 tháng 06 năm 1953 tại Hương Cảng.
1-  Danh thủ Hà Tỉnh Vũ được giới cờ Hương Cảng yêu mến, đặt ngoại hiệu “Ngự Miêu”. Được xem là thần đồng cờ tướng với các thành tích:
- Năm 1953, hạng 3 giải Kỳ Bá tranh hùng.
- Năm 1954, hạng nhì toàn Hương Cảng, và hạng nhì cúp Công Phổ.
- Từng đại diện cho Hương Cảng trong trận Đài Cảng.
2- Danh thủ Trần Dũ Thám ở Việt Nam với các thành tích:
- 18 tuổi lãnh cúp Hạ Môn.
- Năm 1951 đoạt cúp Song Thập.
Năm 1957 đại diện Hoa Kiều đánh cờ người tại sân Tao Đàn.
Trần Du Thám là danh thủ cờ tướng của Ma Cao, di cư qua Việt Nam trước năm 1950, đã trở thành danh thủ cờ tướng Hoa Kiều, Chợ Lớn và theo lời danh thủ cờ tướng Tô Hoà Dương, Lý Anh Mậu có đấu với Trần Du Thám với điều kiện Trần Du Thám chấp Lý Anh Mậu một nước tiên và Lý Anh Mậu thắng ván cờ duy nhất đó. Ván cờ này không biết thực hiện tại đâu và vào khoảng thời gian nào, nhưng chắc chắn không phải là khoảng thời gian Lý Anh Mậu chưởng quản lý Kỳ Đài Đại Thế Giới (vì luật cờ tướng tại Đại Thế Giới, người thủ kỳ đài phải chấp người công đài một nước tiên). Lúc Lý Anh Mậu còn sanh tiền đã tâm sự với ông Tô Hoà Dương về ván cờ đấu với Trần Du Thám như sau: “Lúc đó Trần Du Thám ở thế phải chấp tôi một nước, nhưng đánh có một bàn, Trần Du Thám thua và liệu không thể chấp một nước tiên, nên thôi không đánh nữa.”Được tạo bởi Blogger.