Header Ads

3 ván cờ nổi tiếng của Hồ Vinh Hoa PHẾ QUÂN tốc thắng [HU RONG HUA]

(Xem thêm ván cờ thập tử nhất sinh)
Clip dưới đây, QBT chia sẻ 3 ván đấu thực chiến của Hồ trong giải đấu lớn tổ chức tại Trung Quốc.
1. Bàng Tiểu Dư   vs    Hồ Vinh Hoa [1973].
2. Lý Định Uy       vs   Hồ Vinh Hoa [1976].
3.Tiền Hồng Phát  vs  Hồ Vinh Hoa [1977].

Nếu không xem được, xem trực tiếp từ link Youtube 

Được tạo bởi Blogger.