Header Ads

Hiển thị các bài đăng có nhãn Kể Chuyện Cờ Tướng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kể Chuyện Cờ Tướng. Hiển thị tất cả bài đăng

Danh Thủ Hà Quang Bố

   D anh kỳ hà quang bố mà làng cờ tướng Sài gòn, Chợ lớn thời bấy giờ quen gọi  Giáo Bố cùng danh thủ Nguyễn Thanh Ngoan, Hứa ...
14:03

Kỳ Vương Lý Anh Mậu (P.2)

     L ý Anh Mậu, em của nhà văn Lý Văn Sâm, là một đại kiện tướng về cờ Tướng Việt Nam. Hình bên là một trong nhiều bìa sách cờ ...
14:02

Kỳ Vương Lý Anh Mậu

  L ý Anh Mậu sinh năm 1926, là con của một viên chức làm Sở Kiểm lâm Biên Hoà. Ông là em ruột của nhà văn nổi tiếng Lý Văn Sâm;...
13:59
Được tạo bởi Blogger.