Header Ads

HÀ LỖ ẤM tiên bại TRẦN TÙNG THUẬN 1940

Danh Th C Tướng Trn Tùng Thun người Qung Chau có ngoi hiu rt hay là Hoa Nam Thn Long, phong cách đánh c qu quyt, thâm trm là d t ca kỳ Tiên Chung Trân. Trước chiến tranh Thái Bình Dương, Trn Tùng Thun theo sư ph Chung Trân đến Hương Cng, c xát giao đu thc chiến vi các cao th nhm nâng cao kỳ ngh. Ti đây Chung Trân gp người bn cũ là Lĩnh Nam Kỳ Vương đ nht Hoàng Tùng Hiên. Chung nh Hoàng sp xếp cho Trn được giao đu vi các kỳ th đy. Dưới đây là ván đu gia Hà L m và Trn Tùng Thun [Đen] vào ngày 19 tháng 02 năm 1940.
Được tạo bởi Blogger.