Header Ads

Kỳ Tiên Chung Trân

Chung Trân (1889-1947) tự là Linh Bảo được người đời xưng tụng là Kỳ Tiên. Ông là người Phiên Ngu tỉnh Quảng Đông. -Năm 19 tuổi nổi t...
12:42
Được tạo bởi Blogger.